Dùng Facebook uy hiếp tình địch

Với mạng xã hội, khi kết nối facebook trực tiếp với khách hàng, bạn thể hiện rằng mình thực sự cần thiết và mong mỏi được khách hàngyêu mến.
Phản hồi bằng giọng điệu của thương hiệu

Dùng Facebook uy hiếp tình địch

Ngôn ngữlà mộtphần của nhận diện thương hiệu. Ngân hàng có sử dụng cùng kiểu ngôn ngữ với ngôn ngữ của cửa hàng bánh pizza khi nói chuyện trực tiếp với khách hàng không? Liệu một bác sỹnhi khoa thảo luận vể điểu kiệny tếvớibệnh nhân có dùng cùngngônngữnhưmột bác sỹ chuyên khoa ung bướu? Vậy việc một thương hiệu lớn tập trung vào những khách hàng vị thành niên cũngsửdụng cùng một ngôn ngữ trong quảng cáo dành.

dùng facebook uy hiếp tình địch
cho những người trưởng thành thì sao? Khi bạn sử dụng tải facebook về máy những ngôn ngữ khác nhau để nói chuyện trực tiếp với những đối tượng khách hàng khác nhau một cách phù hợp, thì quá trình giao tiếp sẽ đạt hiệu quả cao hơn.
Thực tế, do không có được những lợi thế như trong một cuộc đối thoại trực tiếp để thể hiện những cung bậc tình cảm khác nhau trong giọng điệu của bạn hoặc sử dụng giao tiếp phi ngôn từ, giọng điệu văn viết của bạn trên Facebook hoặc Twitter vô cùng quan trọng. Hãy nghĩ đến sự khác biệt trong nhận thức khi bạn đọc được những điều dưới đây: